списание Амбиция

Валя Кънчева

Валя Кънчева
Статии:
Главен редактор на всички броеве

Първа редакция:
Брой 1 – октомври 2015

Валя е редактор на списание Амбиция. Инженер по образование, радетел за чистотата на българския език, за правилния и стилов исказ, за граматически правилното писане.


Защо сътрудничиш на списание Амбиция?

250 милиона хора по света използват кирилицата, кирилицата е третата официална азбука на Европейския съюз след латиницата и гръцката азбука, българският език е и един от признатите официални езици на ЕС.
Днес много хора владеят повече от един език. Всеки език обогатява, дава възможност за намиране на работа, за пътуване, за създаване на нови приятелства, за разширяване на кръгозора.
Това списание можеше да се списва на английски език, тъй като за повечето хора, ползващи интернет, английският не е проблем. Но списанието е за реализирали се българи по света. Родният език дава възможност за най-точно и образно изразяване на вдъхновението и емоционалния заряд, на многообразието на душевните преживявания, на движешите сили за осъществяване на амбиции, стремежи и цели.
Радвам се, че с моят опит, професионален – 25 години учител, и житейски, мога да съм полезна на списание Амбиция.


Какво ти дава списанието?

Изключително интересен ми е първият прочит на всеки текст, тъй като потъвам в светогледа на интервюирания. А понеже списанието е многолико, научавам и нови неща, като колко типове бира има (ейл, лагер…), оригинални идеи (да живееш на яхта например) и т.н.
Но най-важното според мен е, че всяка лична история докосва сърцето ми, съпреживявам случки, радвам се на амбицията, целеустремеността и постигнатото с много труд и постоянство. Даже се опитвам да правя равносметка дали съм имала и аз този хъз в живота.


Разкажи ни.

Имам един детски спомен, който често ми помага в трудни моменти, а те не липсват в живота ми. Бях на 5 години и баща ми, извеждайки ме на двора, ме накара да гледам към небето, там някъде летеше човек. Човек в Космоса! За мен това беше чудо… Винаги си казвам, че няма невъзможни неща, но не трябва само да поискаш те да се сбъднат, а и да положиш усилия за това.
С много неща съм се занимавала и много има още, които ще изпълня.
В близък план – подготвям се за едно голямо изпитание на физически възможности и психическа издръжливост- да измина пътя El Camino.


Твоето мото е…

Усмихвай се въпреки всичко!


Пожелай нещо на нашите читатели.

Следвайте мечтите си , имайте упоритостта, куража и постоянството на тези амбицирани българи. А подкрепата ще дойде в точния момент!


Избори 2017 в чужбина
Избори 2017 в чужбина