списание Амбиция списание за българите в чужбина

Списание Амбиция

Брой 5

Статии в този брой:

Корица от:
Владислав Терзийски

English:
Success Stories – Issue 2
Каква посока да избера?

Дали да остана в чужбина или да се върна в България?

При задаването на този въпрос много се допитват до познати, които са направили тази крачка. Други търсят реализирали се хора в България и това им дава увереност, че и в родината нещата се случват.

Случват се и това ви го показваме чрез нашите гости в страниците на списание Амбиция.

За много от секторите в българската икономика трябва нова структура, такава каквато е в развитите страни. А от къде може да дойде тя? От хора като нас, живеещи в чужбина и искащи да видят една променена България.

Четете списание Амбиция и събирайте кураж за решителната крачка.

Иван Белчев, основател на списание Амбиция

Мюнхен, февруари 2016

Избори 2017 в чужбина
Избори 2017 в чужбина