списание Амбиция
гражданска защита Александра Драфилова
Автор:
Юлия Джарвис

Брой 12 – септември 2016

Александра, която избра да работи за гражданска защита в Ирландия

Интервю с Александра Драфилова

Александра живее от 13 години в Ирландия в близост до едно живописно градче на брега на Ирландско море. Голяма част от свободното си време посвещава като доброволец към Civil Defence/Гражданска защита. За тази нейна благотоворителна кауза и за живота в Ирландия ще ни разкаже в следващото интервю.Юлия Джарвис за Амбиция:
Да започнем с това, защо си избрала Ирландия за свой дом?


Александра Драфилова:
Ирландия избра мен. Дойдох тук без план, просто да видя, да поживея и така вече 13 години. Спокойствието и тишината, целогодишната зеленина и лудите местни хора някак си го решиха вместо мен.


Прочети повече
Избори 2017 в чужбина
Избори 2017 в чужбина