Медуза в черно море
харесвам страницата

Политика за защита на личните данни и информацията на потребителитеПоради неизбежното обработване на личните данни на Потребителите във връзка с абонирането им към имейл бюлетин, притежателят на Сайта е регистриран като администратор на лични данни в регистъра, воден от Комисията за защита на личните данни.

Обработване на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на личните данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване.

В този смисъл от името на Сайта са предприети необходимите административни, организационни и технически мерки, за да предпази личните данни на Потребителите от неправомерен достъп на трети лица.

С предоставяне на личните си и други данни Потребителят на Сайта се съгласява, че те могат да бъдат използвани за всякакви законосъобразни цели, като Сайта ще се стреми да е само за целите на Сайта, без да е необходимо да се иска съгласието на Потребителя за обработването им във всеки отделен случай.

Сайтът използва Google Analytics за анализ на потреблението. Предоставените по този начин данни се използват изключително за оценка на активността на Сайта и не се предоставят не трети лица.

Списание Амбиция се намира в българската директория. Всички снимки, изпозлвани в публикациите са собственост на съответния автор и са предоставени за ползване само за целите на Сайта. Към всяка снимка е посочен автора ѝ.
Лого на списание