списание Амбиция
Как да живеем по-добре в България Ева Паунова
Автор:
Иван Белчев

Брой 7 - април 2016

Купи книга

Как да живеем по-добре в България

Интервю с евродепутата Ева Паунова

Пред вас застава един човек на 30 години, който вярва, че политиката може да е един от инструментите, чрез които да направим утрешния ден да бъде по-светъл от днешния. Човек, вярващ също, че идеята за обединена Европа е една от най-смислените, осъществени на нашия континент, и ни помага да повишим качеството си на живот, да знаем повече и да стигаме по-далеч. Представяме ви евродепутата Ева Паунова.Иван Белчев за Амбиция:
Какво ви накара да изберете политиката?


Ева Паунова:
Мисля, че още от малка в мен се зароди интереса към обществените процеси. Започнах още в училище, а впоследствие и в университета и там усетих, че за мен е важно заедно със съмишленици да успяваме и да защитаваме общите ни позиции.
Евродепутат © Ева Паунова
Защо много млади хора не вярват в политическата система? Не е ли нужна коренна промяна?

Промяна е нужна винаги - заобикалящият ни свят се променя непрестанно. Естествено е и политиката да се напасва към текущата реалност (за жалост понякога това става много бавно и съвсем разбираемо не се харесва от обществото) . За да се случва това по по-ефективен начин, важно е младите да са активни участници в обществения живот - да гласуват, да се обединяват, да вярват в себе си и в промяната. Чърчил е казал, че ако ти не се занимаваш с политика, тя ще се занимава с теб. Политика е почти всичко - от състоянието на пътя пред вкъщи, през това дали можеш лесно да си намериш работа, до сигурността в града ти или в света. И ако младите хора свикнат с тази мисъл, политиката ще се променя в правилната посока. Едно по-ново поколение започва да навлиза в политиката. Ние мислим по по-различен начин и за нас политиката не е конфронтация, а по-скоро обединение и търсене на възможности. Затова и мисля, че заслужаваме да ни се даде повече шанс да докажем визията и идеите си.
политика новини © Ева Паунова
курс по програмиране © Ева Паунова
Европарламент © Ева Паунова
Какви бяха очакванията ви и каква е реалността на живота на политика?

В Брюксел и Европарламента работя от 2009 г. и съм заемала различни позиции, в които дейността ми бе пряко обвързана с евродепутатите. Познавах тяхното ежедневие много преди избирането ми и изненадите не са толкова много. Сега оказвам влияние върху закони, които целят по-добри условия за 500 милиона граждани и 26 милиона активни бизнеса. Така с правилна нагласа и конкретни предложения е възможно да сбъдваме една успешна и здрава обществена реалност.

Международната политика винаги е била моя страст. Засиленият ми интерес първоначално бе повлиян от разказите на моя дядо Георги за края на Втората световна война и избора на стратегия на участващите във войната държави. Всеки път, когато изкачвахме с него някой хълм или връх в Рила, той провокираше моята фантазия, като ме караше да отговарям на въпроси като „Накъде би поела България, ако не беше се съюзила с…“.

© Ева Паунова
Разкажете ни за вашето образование.

Интересът към историята и политиката ме мотивираха да бъда сред първите участници в Европейския младежки парламент още по време на основното ми образование. Следвах международни отношения и бизнесадминистрация и ги завърших в Американския университет „Джон Кабот“ в Рим, а впоследствие направих и специализация в университета „Харвард“ в САЩ. По време на обучението си участвах активно в извънучебни дейности. Бях президент на студентското правителство в университета в Рим, както и един от първите представители на България в „Модел Обединени нации” – най-разпространената студентска академична международна проява в света.
Можете ли да си представите една демократична система, в която всеки български гражданин може да гласува онлайн за или против за всеки един закон и тяхното решение да е водещо за депутатите?

Аз съм голям застъпник за интернет гласуването. То също е част от модернизирането на политиката. Надявам се, че малко по малко ще успеем да го въведем успешно.
Дали ще можем да гласуваме за всеки един закон – зависи от нас самите. За такъв тип демокрация – пряка, трябват наистина много ангажирани граждани, които да успяват да са достатъчно информирани, за да взимат най-правилните решения. Ако успеем да въведем успешно електронното гласуване, тази възможност ще съществува и ще можем поне да изпробваме такъв елемент на пряка демокрация.
Дигитализацията е една от темите, по които работя – отпадането на интернет границите в Европа, вкарването на часове по програмиране и формирането на специални дигитални умения при учениците, както и приучването на бизнеса да използва интернет, за да се развива. Така че интернет е важен не само за демокрацията, но и във всяка сфера на нашия живот.
демокрация © Ева Паунова
Какви крачки трябва да направи България, за да живеят в нея хората по-добре?

Това е труден въпрос, защото ние си представяме добрия живот като даденост, линия, която трябва веднъж да се пресече и след това няма връщане назад. А както в икономиката, още повече в демокрацията, няма такъв механизъм, който да ни държи автоматично над водата. Напротив, успехът е всекидневно занимание, опити, успешни и неуспешни, за да стигнеш по-напред, да направиш нещо по-добре. Мисля, че това е една от големите крачки, които трябва да направим – да разберем, че общото ни съществуване зависи от всички нас, нашите постоянни усилия и нашите добри намерения. Оттам нататък аз смятам, че е особено важно да имаме образование, което да дава способности на учениците, да ги подготвя за широкия свят и всичко, което се случва в него. И много важно – всички да имат достъп до това образование.
Затова започнахме инициативата Образование България 2030 (ОБ2030), в която се опитваме да зададем ясни индикатори, които искаме да постигнем в следващите години, с конкретни промени. В ОБ2030 участват учители, компании, неправителствени организации, всички, които могат да допринесат, за да се отлепим от дъното на класациите. Освен образованието смятам, че България има голям потенциал да се възползва от развитието на дигиталната икономика в Европа. Имаме сериозен шанс да станем един от центровете на дигиталната икономика в Европа, но трябва координация и малко повече усилия. Работя за това както в Брюксел, така и в България. Радвам се на всеки домашен успех и виждам, че в тази област има талант и добро желание. А това е задължително за успеха.
народни танци брюксел © Ева Паунова
интервю ева паунова © Ева Паунова
имиграция Емиграция © Ева Паунова
Един от основните проблеми може би е имиграцията на работоспособни българи. Как може те да бъдат задържани в родината?

Важно е да разберем, че светът е отворен и България не може да задържа, а трябва да привлича. Да привлича на първо място своите граждани със среда, в която те да могат да се развиват и да осъществяват идеите си. Да не им се налага да търсят успеха другаде. В това начинание не може да участва пак само държавата. Времето, когато държавата правеше всичко, отмина и вече всички имаме своята отговорност. За това залагам най-вече на бизнеса в България, защото хората там могат да бъдат ефективни и изобретателни, а и да печелят. Това може да задържи младите тук. По тази тема заедно с българите в Брюксел започнахме ежегодни дискусии под формата на конференция „Моята мечта за България”.
Целта е да избистрим конкретните стъпки по всеки един елемент от трансформирането на България в модерна държава, в място, където искаме да се реализираме и да сбъдваме своите мечти. Тази година ще се фокусираме върху „България - място за иновации, технологии и умения”.
Вижте повече за Ева Паунова:Ева Паунова в Facebook
Купи книгата
Избори 2017 в чужбина
Избори 2017 в чужбина