списание Амбиция
Българинът е много способен, много адаптивен човек и тази страна може да се промени към добро бъдеще зашеметяващо бързо.
Любен Рабчев
Избори 2017 в чужбина
Избори 2017 в чужбина