Казанлък
с лодка около света
харесвам страницата

живопис

В изкуството всеки може да бъде себе си – Ема Иванова

Лого на списание