Тракийска низина, България
Десислава Николова
харесвам страницата

иновация

Европейски иновативен продукт на 2019 е българската ядлива чаша – Cupffee

Технологична Иновация от Българо-Американски Стартъп

Как едно детско забавление става успешна бизнес идея в България

Лого на списание