домашно насилие

Не ми се обиждай, но… Домашното насилие

Диди Димитрова: Домашното насилие е често срещано както в Англия така и в България

Лого на списание