октомври 2019

Предишна
Следваща

октомври 2019

От Иван Белчев

66 идеи за Русе

В тази статия сме събрали 66 идеи, които ще променят Русе към един много по-добър град за живеене. Списъкът е дълъг и ако не ви се чете можете да го отворите като интерактивна карта чрез Google Maps.

 

На първо място е борбата с мръсния въздух, включваща видеонаблюдение на предприятията-замърсители, изграждане на мрежа от датчици в целия град, интегрирана в on-line платформа за изпращане на сигнали от русенци, които ще се показват върху карта на града, до която всеки гражданин ще има достъп 24 часа в денонощието. Данните ще се анализират и ще се реагира незабавно при всеки конкретен случай.

ЗА ГРАЖДАНИТЕ

1. Регулировчик 30 минути преди началото на първия учебен час на опасните места край училищата.
2. Осветление върху пешеходната пътека до учебното заведение.
3. Светещи знаци и светлоотразители пред пешеходната пътека край учебното заведение.

1. Градът няма да остане блокиран за пешеходци.
2. Повече техника за почистване на тротоарите, пешеходните зони и малките улици.
3. Планиране на действията за снегопочистване предварително още от средата на октомври. Предоставяне на плана в уебсайта на Общината, за да е достъпен до гражданите.
4. Извозване на купчините сняг извън града веднага след като снегопочистващите машини са разчистили улиците.
5. Сигнали на граждани за непочистени райони чрез мобилно приложение, уебсайт, Facebook група и телефон.

1. Дори и след лек дъжд улиците в Русе се превръщат в реки.
2. Планиране и проектиране на ремонтите на улиците с наклон към шахтите.
3. По-често, ритмично и качествено почистване на уличните шахти.
4. Създаване на 15 см широки и малки на дълбочина канавки в краищата на улиците, с цел изтичане на водата.

1. Създаване на общинско предприятие за почистване, сметосъбиране и сметоизвозване.
2. Изграждане на подземни контейнери за разделно сметосъбиране.
3. Ритмично и редовно изпразване на пълните контейнери, контролирано по електронен път.
4. Да се намали ръчното почистване на улиците, за сметка на малки специализирани сметосъбиращи машини.
5. Осигуряване на обучение за служителите на общинското предприятие за почистване, сметосъбиране и сметоизвозване, както и добри и безопасни условия на труд, в това число работни дрехи (униформи), лични предпазни средства и стимули за извършване на качествена работа.

1. Пръскането против комари да се извършва от специалисти/специализирани фирми, притежаващи необходимите по закон документи.
2. Приоритетно и профилактично третиране на местата, където комарите са развъждат (техните ларви).
3. Пръскане в малките часове на деня през седмицата, а не в уикендите от 20 до 24 ч., когато хората са навън и вечерят по заведенията.

1. Предварително обсъждане на нови проекти и ремонти с гражданите и фирмите – онлайн и чрез обществени обсъждания, в това число и по квартали.
2. Ясни и прозрачни процедури по обществените поръчки за избор на изпълнители.
3. Достъп до постоянно наблюдение на обектите от граждани и институции.
4. Неприемане на обекта, ако той не отговаря на всички изисквания, в това число и по отношение на детайлите.

1. Проектиране и изграждане на по-широк тротоар по бул. „Христо Ботев”, за да могат пешеходците и велосипедистите да се придвижват по него.

1. Провеждане на редовни срещи с гражданите, където те да могат да обсъждат проблемите в града и да дават идеи за решенията пред служители на общинска администрация.
2. 1% от годишния бюджет на общината да се определя за разходи по предложения на гражданите.
3. Изграждане на общинска електронна платформа за комуникация между администрация и граждани, включително и за провеждане на чести допитвания и местни референдуми по различни въпроси от обществен интерес.
4. Създаване на институцията „общински омбудсман”.

1. Гражданите и фирмите ще сигнализират чрез мобилно приложение, уебсайт, Facebook група и телефон.
2. Възможност за анонимни сигнали, но не и злоупотреба (запазване на ip адрес)
3. Работата на общинска администрация по подадените сигнали ще бъде публична през електронна платформа, чрез която всеки може да проследи пътя и кои са ангажираните със сигнала служители.

1. Кметът и общинска администрация ще търсят мнението на гражданите за решаване проблемите на града.
2. Сигнали до общината при нарушения и проблеми чрез мобилно приложение, уебсайт, Facebook група и телефон.
3. Провеждане на чести граждански допитвания и местни референдуми и анкети през електронна платформа (мобилно приложение и уебсайт) по обществено значими теми или проблеми, поставени от гражданите.

1. Достъпна градска среда за детски и инвалидни колички в Русе, което ще улесни придвижването и на възрастните хора.
2. Ще започнем с най-използваните тротоари, като разчитаме на съдействие и от гражданите, които да ни посочват проблемните места чрез мобилно приложение и онлайн контактна форма за сигнали.

Предишна
Следваща

ЗА ГРАДСКАТА СРЕДА

1. Приемане на Стратегия и нов градоустройствен план за градско развитие на Русе и региона, приет след широко обществено обсъждане.
2. Разработване на подробни архитектурни планове за всеки един квартал в Русе.
3. Приемане на програма за запазване на уникалния архитектурен облик на Русе.
4. Насърчаване обновяването и санирането на жилищата чрез данъчни облекчения.
5. Насърчаване чрез икономически и финансови мерки и стимули на инсталирането върху обществени и частни жилищни сгради на възобновяеми енергийни източници.

1. Превръщане на Русе в истински зелен град, чрез приемане на общинска стратегия и програма за озеленяване на градската среда, в това число и засаждане на нови дървета на мястото на унищожените през последните години.

1. Създаване на нови и поддръжка на съществуващи тревни площи в междублоковите пространства във всички квартали.
2. Публично достъпен график на дните за косене на тревните площи по райони и квартали.
3. Възможност за изпращане на сигнали до Общината при неспазване на графика и при некачествено обработване през мобилно приложение, уебсайт, Facebook група и телефон.

Ние не сме отговорни само за това, което правим, а също и за това, което не правим.

Молиер

 френски драматург и актьор (1622-1673)

ЗА ЧИСТ ВЪЗДУХ

1. Денонощен мониторинг чрез специални камери, насочени към всеки потенциален замърсител.
2. Изграждане на мрежа от датчици в целия град. Публичен достъп в реално време до данните с отворен код.
3. Задължителни екофилтри на всички предприятия, които да се сменят по график, разработен и контролиран от Общината.
4. Граждански контрол чрез сигнали през мобилно приложение, Facebook група, онлайн контактна форма.

1. Информационни кампании с граждани за вредата от горенето на отпадъци. Финните прахови частици (ФПЧ) са най-големият убиец във въздуха, а ФПЧ с диоксини и фурани от горенето е тотален ужас.
2. Миене на улиците редовно.
3. Подобряване на мерките за отопление на твърдо гориво – филтри където е възможно, отпадане на въглищата, горене само на добре изсъхнали дърва. Работа с малцинствата, където горенето е в най-голям процент.
4. Превръщане на отдел „Екология” от чиновнически регистратор в експертно звено, което да предоставя експертни становища и предложения по инвестиционни предложения и всички проблеми по отношение качеството на въздуха и околната градска среда.
5. Стриктен контрол върху паркирането в зелени площи, водещо до допълнително разпрашаване.
6. Изграждане на общинска мобилна станция за мониторинг на въздуха.
7. Насърчаване на вело транспорта в града, с цел намапяване на автомобилния трафик.
8. Конструктивна комуникация с РЗИ и Инспекция по труда за условията на труд в промишлените производства.

Ако живееш честно, не се страхувай от злите езици!

Латинска сентенция

ЗА ТРАНСПОРТА

1. Ще работим за разширяване на речното пристанище с терминал за контейнери; което ще създаде алтернативен маршрут на товарите през Констанца и ще подпомогне местния износ.
2. Ще работим за отдаване на летището в Русе на концесия за товарни превози.
3. Ще работим за пълно обновяване на „Моста на дружбата“ и намаляване времето за престой при преминаване на моста.
4. Привличане на логистични и спедиторски фирми да открият офиси и складове в Русе.

1. Ангажиране на ремонтен екип, който всеки ден да запълва появили се дупки в пътната улична мрежа.
2. За по-малки дупки и цепнатини да се използват специални смоли, за по-големи – асфалт.
3. Гражданите да сигнализират чрез мобилно приложение, уебсайт, Facebook група и телефон за належащи ремонти по уличната пътна мрежа.

1. Поради липса на места за паркиране, шофьорите паркират върху тротоарите, а пешеходците вървят по улиците
2. Изграждане на нови паркинги с видео наблюдение, в т. ч. и в кварталите на Русе, след подробен анализ за възможните места и обществено обсъждане с гражданите.
3. Въвеждане на тотална забрана за паркиране върху тротоарите и ефективен контрол и санкции срещу нарушителите.

1. При боядисване на пътната маркировка да се използват релефни бои, с по-високо качество и по-дълготрайни.
2. Увеличаване на исканата от Общината гаранция от фирмата-изпълнител, поставила уличната маркировка.

1. Продължаване ангажираността на Общината за изграждане на магистрала в тази част от трансевропейския пътен коридор.
2. Увеличаване броя на камерите за контрол на скоростта и неправилно изпреварване в участъка, намаляване броя на пътните инциденти и жертвите на катастрофи.

1. Модернизиране на автобусния и тролейбусния автопарк.
2.. Изготвяне на нова транспортна схема, съобразена с нуждите на жителите и гостите на града, в това число и туристическия поток, след подробен анализ и обществено обсъждане.
3. Осигуряване на вечерни автобуси в петък и събота, както и при големи градски празници, обществени, културни и спортни събития.
4. Подаване на сигнали до Общината при констатирани нарушения чрез мобилно приложение, уебсайт, Facebook група и телефон.


1. Модернизиране на автобусния и тролейбусния автопарк.
2. Изготвяне на нова транспортна схема, съобразена с нуждите на жителите и гостите на града, в това число и туристическия поток, след подробен анализ и обществено обсъждане.
3. Всекидневно поддържане чистота на автобусите и тролейбусите и извършване на ефективен контрол върху това.
4. Осигуряване на вечерни автобуси/тролейбуси до 24 ч., а в петък и събота, както и при големи градски празници, обществени, културни и спортни събития.
5. Подаване на сигнали до Общината при констатирани нарушения чрез мобилно приложение, уебсайт, Facebook група и телефон.


1. Извършване на пълен анализ и евентуално ремонт на автоспирките на градския транспорт, в това число достъпност до тях от майки с детски колички, лица с физически увреждания, възрастни лица, състояние на настилката около тях, състояние на конструкцията и покривната част, рекламните пана пречат ли на видимостта, и т. н.
2. Редовна поддръжка и почистване на автоспирките в града.
3. Поддръжка в изправност на инсталираните електронни информационни табла на автоспирките.

1. Разписанието на градския транспорт ще бъде достъпно по електронен път до всеки гражданин и гост на Русе чрез приложението Google Maps.

1. Осигуряване на нощен обществен транспорт през най-използваните спирки от града по време на почивните дни, празнични дни, спортни, културни и други обществени значими събития.

ЗА БИЗНЕСА

1. Позициониране на Русе като регионален център за производство, свързан с мехатрониката, където Русе има традиции.
2. Целенасочено привличане на инвестиции от български и международни фирми в областта на производството на сензори, роботика, авточасти, оптика, актуатори, индустриалната автоматизация и други бързоразвиващи се бизнес сектори.
3. Създаване на технологичен парк (с фокус механика и електроника) към Русенския университет.
4. Създаване на бизнес инкубатор, с цел насърчаване на стартиращи фирми от цяла Европа да започнат работа в Русе.
5. Привличане на български и международни компании за рисково кредитиране.
6. Интензивна работа с местни фирми по съществуващи технологични проблеми, с цел създаване на продукти и услуги с по-голяма добавена стойност.
7. Привличане на повече инвестиции в сферата на дигиталните услуги и разработването на софтуер. Подобряване на софтуерното образование сред студенти и ученици.
8. Създаване на повече извънкласни занимания, свързани със софтуерно обучение и програмиране.
9. Привличане на големите софтуерни и аутсорсинг фирми да отворят офиси в града.
10. Насърчаване разширяването и предлагането на офис площи от по-висок клас;
11. Създаване на регионален индустриален панаир с насоченост механика, електроника, транспортни технологии, индустриална автоматизация.
12. Интензивни курсове за преквалификация или за повишаване на квалификацията на преподаватели от РУ и средни учебни заведения и професионални гимназии.
13. Осигуряване на стажове за учениците в техникумите и подобряване на връзката между фирмите и образователните институции.

1. Провеждане на редовни срещи между Община Русе и фирми за обсъждане проблемите на местния бизнес и търсене на ефективни решения.

1. Силно сътрудничество с Гюргево в сферата на туризма, транспорта, културни и спортни събития.
2. Реализиране на общи проекти от взаимен интерес, в това число редовен автобусен, жп и речен транспорт.
3. Създаване на обща програма за реагиране и взаимопомощ при кризисни ситуации, в това число и екологични проблеми и природни катаклизми.
4. Кандидатстване с общи проекти за финансиране по европейски и международни фондове.

1. Обособяване в общинска администрация от експертно звено, което да се ангажира с привличането на чуждестранни инвеститори и партньори в областта на културни, градоустройствени, спортни и бизнес проекти.
2. Засилено участие в български и международни изложения, с цел рекламиране на Русе.
3. Засилване на партньорството с всички държави и региони по поречието на река Дунав и използване на всички възможности за реализиране на проекти по Дунавската стратегия.
4. Промоциране на Русе като естествен център за румънските фирми, търсещи да започнат бизнес в България и обратно – на българските, желаещи да започнат бизнес в Румъния.

1. Активно лобиране пред държавната власт за ремонтиране на конструкцията и инфраструктурата на Дунав мост от българска страна.

ЗА СИГУРНОСТТА И ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД

1. Актуализиране на наредбата за осигуряване на обществения ред в Община Русе.
2. Анализ на рисковите точки в населените места и град Русе и увеличаване на денонощното видеонаблюдение там.
3. Актуализиране съвместно с полиция и КАТ на проблемните участъци за пътното движение и изграждане на съпътстваща инфраструктура – пътни знаци, светофари, обезопасителни пътни съоръжения и други.

66 идеи за Русе

ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО

1. Приемане на стратегия и план за развитие на общинската образователна мрежа, адекватна на изискванията на бизнеса и новите технологии.
2. Инвестиции в обновяване на детските ясли, градините и училищата в общината по отношение на сграден фонд, техническо оборудване и спортни площадки и салони.
3. Приемане на ефективна система и контрол върху здравословното хранене на децата.
4. Развитие на училищното здравеопазване и психологическата помощ в учебните заведения.
5. Създаване на общински стимули за привличане на млади педагози в русенските учебни заведения.

ЗА ДЕЦАТА

1. Изграждане на нови и редовно поддържане на съществуващите детски площадки във всички квартали на града – както за малки деца, така и за по-големи младежи. Проекта на всяка детска площадка ще е съобразен с живущите в района, като за целта ще се проведат дискусии на място. Част от съоръженията да са пригодени за деца в инвалидни колички.

2. Използване на естествени материали при строителството и ремонта на детски площадки – например площадки от дърво, изработени от русенски фирми. Дървения материал ще бъде здрав и специално обработен, за да издържа десетки години.

3. Изграждане на видеонаблюдение над всички нови и съществуващи детски площадки, като превенция срещу вандализма.

4. Почистване на детските площадки 2 пъти седмично през лятото и веднъж в седмицата през останалото време.

5. Два пъти годишно подмяна на пясъка в пясъчниците.

6. Обсъждане с гражданите дали са необходими пясъчниците и ако не са да се постави на тяхно място нещо друго – по предложение на родителите и децата.

7. Забраната за пушене на площадките да влезе в действие – ще търсим съдействие от гражданите, за да израснат децата ни в една чиста от цигарен дим среда.

8. Възможност за изпращане на сигнали до Общината при проблеми чрез мобилно приложение, уебсайт, Facebook група и телефон. Незабавно реагиране.

1. Организиране на детски спортни празници всяка неделя през лятото.
2. Организиране на безплатни игри на открито за децата в Русе през почивни дни, по време на училищни ваканции и през лятото, в сътрудничество с русенски спортни клубове.

1. Организиране на безплатни курсове по плуване за деца, в партньорство с русенските детски градини и училища и съществуващите плувни басейни и учители по плуване.

ЗА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ

1. Обновяване на старите съоръжения в парка – Фонтана, Залата на смеха и Увеселителния кът.
2. Обособяване на място за пикник в града – разбира се, силната музика няма да се толерира.
3. Поддържане на тревните площи и третирането им против кърлежи.
4. Изграждане на спортни съоръжения за футбол и волейбол.
5. Обновяване на детските площадки, с използване на екоматериали и най-вече на дърво.
6. Сезонно поддържане на парка, за осигуряване на целогодишното му използване от граждани и гости за отдих и спорт.
7. Ефективен контрол на влизането на автомобили в забранените места в парка.
8. Сигнали на граждани ще могат да се подават (дори и анонимно) чрез снимки през мобилно приложение, Facebook група, уебсайт и телефон.

1. Поддържане на тревните площи и третирането им против кърлежи.
2. Обновяване на детските площадки, с използване на екоматериали и най-вече на дърво.
3. Сезонно поддържане на парка, за осигуряване на целогодишното му използване от граждани и гости за отдих и спорт.
4. Обособяване на зона за активен спорт в парка, оборудвана с качествени уреди за фитнес тренировки и други спортни игри.

1. Изграждане на модерен скейт и байк парк за нуждите на младите, с възможност за развитие на начинаещите и достатъчно варианти на по-напредналите – за скейтборд, велосипеди и ролери.

1. Обособяване и поддържане на зона за практикуване на йога практики на открито.

1. Обособяване на места за пикник чрез изграждане на скари за общо ползване, метални големи кошове за боклук и благоустроени паркинг зони. Силната музика няма да се толерира.
2. Поддържане на тревните площи и третирането им против кърлежи.
3. Изграждане на спортни съоръжения за футбол, волейбол и детски площадки.
4. Сезонно поддържане на парка, за осигуряване на целогодишното му използване от граждани и гости за отдих и спорт.
5. Обновяване на старите съоръжения в парка.

1. Обособяване на места за пикник чрез изграждане на скари за общо ползване, метални големи кошове за боклук и благоустроени паркинг зони. Силната музика няма да се толерира.
2. Поддържане на тревните площи и третирането им против кърлежи.
3. Изграждане на спортни съоръжения за футбол, волейбол и детски площадки.
4. Сезонно поддържане на парка, за осигуряване на целогодишното му използване от граждани и гости за отдих и спорт.
5. Обновяване на старите съоръжения в парка.

1. Ще работим да превърнем природен парк „Русенски Лом” в предпочитано място за разходки и туризъм за русенци, както и за български и чуждестранни туристи.
2. Поддържане на туристическите маршрути чрез туристически дружества и Историческия музей, подпомагани логистично и финансово от Общината.
3. Осигуряване на редовни автобусни линии до туристически точки през почивните дни – Басарбово – манастира, Красен – центъра, Божичен – центъра, Иваново – Скалните манастири, Кошов – центъра, Червен – крепостта.

ЗА ТУРИЗМА

1. Целенасочена онлайн реклама за привличане на повече туристи от България.
2. Активна работа за съдействие от държавната администрация за подобряване на извънградските пътища до Русе.
3. Засилване на партньорството с всички държави и региони по поречието на река Дунав, с цел привличане на активен туристически поток.
4. Побратимяване с големите градове по Дунава и използване на техните ресурси и знания в областта на туризма.
5. Организиране на редовни годишни срещи с български и чуждестранни туристически компании за включването на културно-исторически и природни забележителности в техните туристически пакети.
6. Развиване и насърчаване предлагането на услуги за велосипеден туризъм. Русе се намира на Евровело 6 – международен велосипеден коридор и оттук преминават стотици туристи в годината. Евровело 6 е марка, позната на запад изключително добре, и има огромен потенциал за развитие.
7. Обновяване на инфраструктурата на града, отговаряща на очакванията на туристите. Приоритетно е изграждането в града на обществени тоалетни. От големите градове в България Русе е почти единствен без обществени тоалетни в централната част на града, където се извършват туристическите обиколки.
8. Развиване на къмпинг туризъм и търсене на инвеститори за изграждане на къмпинги около Русе. Отново това е туризъм с огромен пазар, който като цяло в България има твърде слабо предлагане, а в района на Русе – никакво.
9. Включване на повече представители на туристическата индустрия (хотелиери, туроператори, екскурзоводи и други) в консултативния съвет по туризъм към кмета на Русе.

ЗА КУЛТУРНИТЕ СЪБИТИЯ И НОВИТЕ АТРАКЦИИ

1. Разширяване обхвата на Мартенски музикални дни.
2. Създаване на фестивал на науката и знанието за представяне на научните и културни постижения на висши учебни заведения и професионални гимназии и за осъществяване връзката им с реалния бизнес.
3. Създаване на европейско състезание по роботика и информационни технологии.

"66 идеи за Русе"

Автор: Демократична България - Русе

Все още не си се включил?

Стани част от общността на Амбиция и ще получаваш първи известие за нов брой

Сподели с твоите приятели

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

 

 

Текстът е с лиценз CC-BY-ND – може да се използва, като се посочи източника и без да се променя.