Манаслу
Сортове семена
харесвам страницата

Поръчка на книгата
„Вдъхновяващи истории на успели българи”

Подари си книгата на цена, която прецениш*

Модулът за поръчка се зарежда

*Предложения на цена под 5 лв. не се приемат. Всеки въвел цена под 5 лв. ще получи безплатна електронна книга с 11 истории на успели българи, различни от печатното издание.

Лого на списание