Михайл Тенчев
Предприемач на годината в Англия
харесвам страницата

Социална чайна

Колко деца със специални нужди ще видите навън? – Мая Донева от Карин Дом

Лого на списание