100 лица шопов 2017
Стефан Радев
Росен Славов от Бургас
харесвам страницата

граждански инициативи

Създай позитивно обкръжение около себе си – Десислава Николова

Помогни на родния си град чрез инициатива – Момчил Цонев

“Стародумци” възражда старите български думи – Момчил Цонев

15 години в инвалидна количка, жена се бори за нов закон за хората с увреждания

Лого на списание